Gudstjänst 6 november - Vårt Evighets hopp

Equmeniakyrkan Falköping 2022

GUDSTJÄNST

Vårt Evighets hopp

Torbjörn Lantz, Kören med Ted Rosvall

Publicerad
söndag 06 november 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården