NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 29 maj - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
59:39
Välkomstgudstjänst 9 januari - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:00:05
Gudstjänst 3 april - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:25:59
Gudstjänst 26 juni
Equmeniakyrkan Falköping 2022
54:11

Gudstjänst 2 oktober - Änglarna

Equmeniakyrkan Falköping 2022

GUDSTJÄNST MED NATTVARD

Änglarna

Karin Sigfeldt

Sång av Kvartetten

Gudstjänst Karin Sigfeldt

Publicerad
söndag 02 oktober 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården