NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 26 juni
Equmeniakyrkan Falköping 2022
54:11
Välkomstgudstjänst 9 januari - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:00:05
Gudstjänst 6 februari - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:15:29
Gudstjänst 23 januari - Pastorsinstallation
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:03:42

Gudstjänst 13 februari - Karin Sigfeldt

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Karin Sigfeldt

Blåsmusik

Gudstjänst Karin Sigfeldt

Publicerad
söndag 13 februari 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården