NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 2 maj - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
53:24
Julnattsgudstjänst på Mössebergsgården
Equmeniakyrkan Falköping 2021
39:43
Floby kyrka 21 feb 2021
Floby Pastorat
38:02
Gudstjänst 31 okt - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2021
54:15

Gudstjänst 6 februari - Karin Sigfeldt

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Karin Sigfeldt

Sång: Valter Svensson

Nattvard

Gudstjänst Karin Sigfeldt

Publicerad
söndag 06 februari 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården