NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 4 september - Gudstjänst med nattvard
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:09:16
Gudstjänst 22 maj - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:13:39
Gudstjänst 29 maj - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
59:39
Gudstjänst 26 juni
Equmeniakyrkan Falköping 2022
54:11

Gudstjänst 6 februari - Karin Sigfeldt

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Karin Sigfeldt

Sång: Valter Svensson

Nattvard

Gudstjänst Karin Sigfeldt

Publicerad
söndag 06 februari 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården