Gudstjänst 10 april - Karin Sigfeldt

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Vägen till korset

Predikan: Karin Sigfeldt

Sång: Emma & Jimmy Rosenberg

Gudstjänst Karin Sigfeldt Jimmy Rosenberg Emma Rosenberg

Publicerad
söndag 10 april 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården