NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 4 september - Gudstjänst med nattvard
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:09:16
Gudstjänst 3 april - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:25:59
Gudstjänst 6 februari - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:15:29
Långfredag gudstjänst - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
41:39

Gudstjänst 10 april - Karin Sigfeldt

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Vägen till korset

Predikan: Karin Sigfeldt

Sång: Emma & Jimmy Rosenberg

Gudstjänst Karin Sigfeldt Jimmy Rosenberg Emma Rosenberg

Publicerad
söndag 10 april 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården