NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Åsarps kyrka 22 nov 2020
Floby Pastorat
37:36
Gudstjänst 5 sept
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:10:47
Gudstjänst 11 juli -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
49:23
Välkomstgudstjänst 9 januari - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:00:05

Gudstjänst 10 april - Karin Sigfeldt

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Vägen till korset

Predikan: Karin Sigfeldt

Sång: Emma & Jimmy Rosenberg

Gudstjänst Karin Sigfeldt

Publicerad
söndag 10 april 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården