NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 10 april - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
57:47
Gudstjänst 4 september - Gudstjänst med nattvard
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:09:16
Långfredag gudstjänst - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
41:39
Gudstjänst 22 maj - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:13:39

Gudstjänst 3 april - Karin Sigfeldt

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Försonaren

Predikan: Karin Sigfeldt

Sång: Lars-Åke Johnsson

Gudstjänst Karin Sigfeldt

Publicerad
söndag 03 april 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården