Adventsgudstjänst 27 november - Ett nådens år

Equmeniakyrkan Falköping 2022

ADVENTSGUDSTJÄNST

Ett nådens år

Karin Sigfeldt, Kören med Ted Rosvall

Kören Jonatan Östman, Erik Hällgren

Erik Hällgren Karin Sigfeldt

Publicerad
söndag 27 november 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården