NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 20 februari - Erik Hällgren
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:05:51
Gudstjänst 8 aug -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
53:09
Gudstjänst 10 oktober - Erik Hällgren
Equmeniakyrkan Falköping 2021
48:53
Gudstjänst 21 nov - Kristi återkomst
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:04:59

Gudstjänst 18 september - Enheten i Kristus

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Enheten i Kristus

Erik Hällgren, sång Britt-Marie Aronsson

Erik Hällgren Britt-Marie Aronsson

Publicerad
söndag 18 september 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården