Gudstjänst 4 september - Gudstjänst med nattvard

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Friheten i Kristus

Karin Sigfeldt, sång Annika Wickman

Gudstjänst Karin Sigfeldt Annika Wickman

Publicerad
söndag 04 september 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården