NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Långfredag gudstjänst - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
41:39
Gudstjänst 13 februari - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
47:21
Gudstjänst 10 april - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
57:47
Gudstjänst 6 februari - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:15:29

Gudstjänst 4 september - Gudstjänst med nattvard

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Friheten i Kristus

Karin Sigfeldt, sång Annika Wickman

Gudstjänst Karin Sigfeldt

Publicerad
söndag 04 september 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården