NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 30 januari - Torbjörn Lantz
Equmeniakyrkan Falköping 2022
52:03
Gudstjänst 23 maj
Equmeniakyrkan Falköping 2021
55:38
Gudstjänst 16 maj - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
47:36
Gudstjänst 12 juni - Thorbjörn Lantz
Equmeniakyrkan Falköping 2022
48:03

Gudstjänst 2 januari - Torbjörn Lantz

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Torbjörn Lantz

Mössebergsgården Gudstjänst Torbjörn Lantz

Publicerad
söndag 02 januari 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården