NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 25 april - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:00:20
Gudstjänst 1 aug -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
48:57
Gudstjänst 17 oktober - Annika Carp
Equmeniakyrkan Falköping 2021
31:47
Festmässa från Floby kyrka 26 juni
Floby Pastorat
39:34

Välkomstgudstjänst 9 januari - Karin Sigfeldt

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Karin Sigfeldt

Sång: Britt-Marie Aronsson

Gudstjänst Karin Sigfeldt

Publicerad
söndag 09 januari 2022

Mössebergsgården